Bağ Mağmuncuğu Zararlısında Biyolojik Mücadele – Heterorhabditis bacteriophora

Otiorhynchus sulcatus  Zararlısının tanımı

Bahçe tarımında, ekilebilir alanlar ve yeşil alanlarda zarara sebebiyet veren birkaç böcek vardır. Süs bitkilerindeki önemli bir zararlı olan Otiorhynchus sulcatus ve Phyllopertha horticola yeşil alanlarda pek çok zarara neden olabilir. Asparagus yetiştiricileri çok rastlanan asparagus böceği (Crioceris asparagi) problemiyle yüzleşmişlerdir.

Biyolojisi

Böcekler yumurta, larva, pupa ve ergin olarak adlandırılan dört aşamalı bir süreçten geçerler. Larvalar mandibulaları yardımıyla ısırır ve erginlerde olduğu gibi  çoğunlukla aynı yiyecekle beslerler. Bazı larvalar bacaksızdır ve tırtıl gibidirler.

Zarar Şekilleri:

Otiorhynchus sulcatus sadece geceleri aktiftir. Bunlar yaprakların kenarlarından yarı dairesel kemer ısırıkları oluştururlar. Larvalar bazen genç ağaçların ve çalıların sürgün ve yumuşak kabuğuyla beslenerek zarar oluştururlar.
Çoğu zararı larvalar verir. Daha küçük larvalar asıl olarak kök tüylerini yerler, fakat daha büyük larvalar köklerde ve gövdede beslenirler. Bu büyümeyi engeller ve sonuç olarak bitkinin sarsrmasına ve solmasına neden olur.  Şayet bu bitki gövdesinin tamamını kuşatırsa,  bir larvanın bir bitkiyi yok etmesi işten bile değildir.
Gül böceği Phyllopertha horticola larvaları çimin kök tüylerini yiyerek çimlere ciddi zarar verir. Bu suyun bünyeye alımını ve bitkinin beslemesini azaltır. Dahası kuşlar, tilki, domuz ve kirpi gibi kurçuk arayan hayvanların çimenliklerde ciddi biçimde zarar vermesine yol açar.
Yaygın asparagus böceğinin larvası üst zemindeki asparagus bitkisinin ana gövdelirini yer. Larvalar pupa devresi için bitkiden toprağa inerler. Erginler sadece asparagus yapraklarıyla beslenirler.

Biological control of black vine weevil

Nematodes, also known as roundworms, can parasitize a wide range of insect pests. There are various species and strains, all with great differences in efficacy. The nematode Heterorhabditis bacteriophora is used to control black vine weevil. After application, the nematodes actively search for their prey and penetrate them via mouth, anus or respiratory openings. Once inside, the nematodes feed on the contents of the prey, excreting specific bacteria as they do so. These bacteria spread inside the insect and convert host tissue into products that the nematodes can easily ingest. The insect dies within a few days. Effected insects turn yellow to light brown and become slimy or dehydrated. The growth of the population of nematodes within the host depends on two factors: the number of infectious nematodes that penetrate the host insect, and the size of the host. The hermaphrodites can lay up to 200 eggs. The female lays her eggs inside the host or when there is insufficient food, the eggs will develop inside the female nematode. From the eggs that remain viable hatch larvae that rapidly develop. Several thousand nematodes can eventually leave a large-sized weevil larva. They immediately start searching for new prey.

More information about the nematode Heterorhabditis bacteriophora (LARVANEM):
https://www.koppert.com/pests/beetles/product-against/larvanem/

koppert-logo

(izleyen 425 kişi)

Belki ilgini çekebilir ne dersin ?

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.